Skrifter

Matrikel-skrifter

Av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen utgivna skrifter. Beställning kan göras hos SPCI sekretariat.

 

SPCI Medlemsmatrikel

SPCI Medlemsmatrikel 2005, 2008, 2011
Pris Matrikel 1400:- exklusive moms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens Porträttmatriklar

SPCI Porträttmatrikel 1936
SPCI Porträttmatrikel 1945
SPCI Porträttmatrikel 1954
SPCI Porträttmatrikel 1962
SPCI Porträttmatrikel 1969

 

SPCI Meddelanden

Av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen utgivna meddelanden. Ladda ner pdf här.


Proceedings från internationella konferenser

» Proceedings 1999
» Proceedings 2002
» Proceedings 2005 (IBPC)
» Proceedings 2009 (IMPC)
» Proceedings 2010 (Control Systems)

 

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens övriga skrifter

Minnen från åren 1908-1933

Utgiven 1933

SPCI 1933-1947

En bildkrönika vid 40-årsjubileet
Utgiven 1948

Cellulosa och papper

En samling uppsatser belysande den svenska cellulosa- och pappersindustrins utveckling och nuvarande ståndpunkt
1908 - 1948. Utgiven 1948