Mentorprogram

Välkommen till SPCIs Mentorprogram!

Adepterna i SPCIs Mentorprogram 2015.

Ladda ner information om Mentorprogrammet här.

SPCIs Mentorprogram löper under 12 månader. Mötet mellan adept och mentor är grundbulten i programmet och sker återkommande, ungefär månadsvis. Programmet ska också skapa kontakter mellan övriga deltagare genom ett antal gemensamma sammankomster under året.

 

VEM FÅR DELTA?

Alla medlemmar i SPCI kan delta, som adept eller som mentor, förutsatt att deltagandet är godkänt av närmaste chef. SPCIs styrelse utser adepter och mentorer i varje årskurs och svarar för matchningen mellan adepter och mentorer.

 

SÅ ANMÄLER DU DIG SOM ADEPT

Din ansökan för att delta som adept ska innehålla en kort CV, egna målsättningar och en motivering till varför du vill delta i Mentorprogrammet. Beskriv din situation, dina egna mål och motiv och andra önskemål så tydligt som möjligt. Då blir det lättare att hitta en passande mentor till dig.

Ansökan och intresseanmälan mailas senast den 15 januari till marina.asp@spci.se.

Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt. Du får en bekräftelse på att din ansökan/anmälan mottagits.

 

DU SOM VILL VARA MENTOR

Skicka en intresseanmälan med motivering senast den 15 januari till marina.asp@spci.se.

 

VAD KOSTAR DET?

Avgiften för att delta i Mentorprogrammet som adept under ett år är 20 000 kr plus moms, vilket betalas av arbetsgivaren. Mentorer betalar inget för programmet. Avgiften täcker de gemensamma sammankomsterna för alla adepter och mentorer. Alla deltagare betalar sina egna resekostnader både till de gemensamma mötena och de enskilda mötena mellan adept och mentor.

 

KONTAKTPERSONER

SPCIs styrelse ansvarar för SPCIs Mentorprogram och har utsett en projektgrupp bestående av Hannele Arvonen och Marina Asp för att utveckla och driva programmet.

Frågor mailar du till marina.asp@spci.se.