Medlemskap

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, är i grunden en kamratförening som har till uppgift att främja teknisk utveckling inom svensk industri för tillverkning av massa, papper och kartong samt inom industrier med anknytning till branschen såsom grafisk industri och förpacknings-, förädlings- och konverteringsindustri samt skoglig verksamhet.

Målgrupp:

Föreningens målgrupp är främst civilingenjörer, ingenjörer och tekniker verksamma i branschen och i närliggande leverantörs- och konsultföretag, men alla verksamma inom branschen är välkomna att ansöka om medlemskap. Föreningen bildades 1908 och har idag ca 2.400 medlemmar.

Ung Kompetens

För att möta utmaningarna med branschens framtida kompetensförsörjning har SPCI startat projektet Ung Kompetens. Ung Kompetens är en långsiktig satsning med syftet att knyta studenter som inte ännu har valt inriktning till skogsindustrin samt att erbjuda olika mötesplatser för kunskapsutbyte och nätverkande för studenter och industrins unga medarbetare.

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i SPCI.

 

Medlemsavgift 2017:

 

Ordinarie medlem: 650 kr/år

Pensionär: 325 kr/år

Till kategorin pensionär räknas de som under innevarande år fyller 65 år.

Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar: 0 kr/år

Till ständiga medlemmar övergår ordinarie medlemmar som tillhört föreningen sammanlagt 35 år.

NYHET: Student (och young professionals): 0 kr/år

Till studenter räknas de som studerar eller doktorerar på universitet eller högskola, samt nyutexaminerade som söker arbete eller innehar anställning. Studentmedlemskap erhålls till och med det år man fyller 29 år, sedan övergår studentmedlemskapet i ordinarie medlemskap.

 

I medlemskapet ingår:

 

Svensk Papperstidning, 8 nr / år. För medlemmar bosatta utomlands tillkommer en avgift för utlandsdistribution.

Medlemmar i SPCI och PTF (den norska ingenjörsföreningen) har ett lägre konferenspris på SPCIs Höstmöte.

Studenter deltar gratis i flertalet av SPCIs evenemang.

Ansökan om medlemskap:

Ansökan skickas till SPCI. SPCIs styrelse godkänner alla medlemsansökningar. I länken nedan kan man fylla i en ansökningsblankett som skickas till SPCI.

Ansök om medlemskap här

Medlemsuppgifter

Genom hemsidan kan dina medlemsuppgifter uppdateras. Klicka på länken nedan:

Uppdatera medlemsuppgifter här

 

Logga in ovanför navigationsmenyn genom att ange användarnamn och lösenord. Du väljer själv användarnamn och lösenord, men initialt tilldelas varje medlem dessa uppgifter för en första inloggning. Efter inloggning visas en ny navigationsmeny som medger åtkomst till information som bara är tillgänglig för SPCI-medlemmar.

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan du från hemsidan skicka dina uppgifter till dig själv till din privata e-postadress (förutsatt att en sådan angivits). Välj lösenord? ovanför navigationsmenyn och fyll i din e-postadress i fältet som visas och skicka denna adress till databasen. Svaret skickas direkt till denna e-postadress.

Efter inloggning ges möjlighet att uppdatera dina medlemsuppgifter genom att klicka på texten (länken) uppdatera. Var vänlig håll Dina medlemsuppgifter aktuella, vilket underlättar för sekretariatet och för tidskriftstryckerierna. Ditt användarnamn och lösenord kan användas för inloggning på samtliga sidor i denna portal.

SPCI Global Pulp & Paper Community

Som SPCI-medlem blir du automatiskt medlem i SPCI Global Pulp & Paper Community, ett globalt socialt nätverk för skogsindustrin. Du behöver inte vara SPCI-medlem för att bli medlem i communityt, däremot har SPCIs medlemmar en särskild sida, en sk grupp i communityt som är tillgänglig för enbart SPCI-medlemmar. Mer information om SPCI Global Pulp & Paper Community finner du under Medlemskap i huvudmenyn.

För företag/organisationer - Grupper

Gruppen beskrivas som en hemsida i miniatyr inom communityt med publiceringsverktyg för artiklar och nyheter, bild- och filuppladdningmöjligheter, diskussionsforum och gästbok. Gruppen ger också en möjlighet för dess ägare att kommunicera med gruppmedlemmar enskilt eller med hela gruppen genom email. Gruppmedlemmarna kan även lägga till nyhetsflödet från gruppen till sin egen personliga sida i communityt och därigenom skräddarsy sitt eget nyhetsflöde.

Företaget kan välja att ha en öppen grupp (tillgänglig för alla i communityt) eller en sluten (informationen är endast tillgänglig för gruppens medlemmar, som ansökt  om medlemskap).


Ladda ner ytterligare information om grupper (pdf)