SPCIs Fonder

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen förvaltar följande fonder. Stadgarna för dessa fonder finns att ladda ner nedan.

Stiftelsen Ekmansminnet ladda ner här

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som är densamma som SPCIs styrelse.

Livsfonden ladda ner här

Stiftelsen Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens Understödsfond ladda ner här

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av SPCIs ordförande, vice ordförande och VD.