Utmärkelser

SPCI delar ut Ekmanmedaljen, SPCI-medaljen och SPCIs Gyllene Förtjänstplakett. Medaljerna särskiljs på följande sätt:

SPCI-medaljen

Föreningens SPCI-medalj kan tilldelas svenska eller utländska företag eller enskilda personer, vilka utfört för branschen framstående insatser.

 

 

 

Ekmanmedaljen

Den av föreningen instiftade Ekmanmedaljen kan på styrelsens förslag efter föreningens beslut tilldelas person för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom föreningens arbetsområde.

Ladda ner tidigare innehavare här

 

 
SPCIs Gyllene Förtjänstplakett

Föreningens SPCI Gyllene förtjänstplakett kan på styrelsens förslag efter föreningsbeslut tilldelas person för framstående gärning till föreningens fromma.

Ladda ner tidigare innehavare här