Om SPCI

Välkommen till Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen!

 

SPCI är en förening för personer med anknytning till skogsindustrin och som har ett intresse för teknik och nätverkande.

SPCI är i första hand en förening för ingenjörer och motsvarande, men hälsar alla med intresse för branschens frågor välkomna som medlemmar.

SPCI verkar för att sprida information och kunskap inom ämnesområdet  samt att skapa forum för erfarenhetsutbyte och kontakter mellan medlemmar.

Bakgrund

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, är i grunden en kamratförening som har till uppgift att främja teknisk utveckling inom svensk industri för tillverkning av massa, papper och kartong samt inom industrier med anknytning till branschen såsom grafisk industri och förpacknings-, förädlings- och konverteringsindustri samt skoglig verksamhet.

Föreningens målgrupp är främst ingenjörer och tekniker verksamma i branschen och i närliggande leverantörs- och konsultföretag. Föreningen bildades 1908 och har idag ca 2.400 medlemmar.

Verksamheten är uppdelad i tre sektioner, en vardera för:  Massa, Papper och Forskning. Sektionerna har var och en sin egen mötesverksamhet. Vid dess möten behandlas aktuella ämnen. Ofta kombineras mötena med industribesök. Föreningens årsmöte tar upp frågor av mer övergripande natur.

 

Vår ambition - kunskapsfyllda och inspirerande mötesplatser

I en bransch i förändring har SPCIs möten blivit efterlängtade upplevelser i inspirerande miljöer. Mer än någonsin uppskattar de verksamma i svensk skogsindustri att få möjligheten träffa kollegor och diskutera aktuella ämnen och de utmaningar som industrin står inför under de kommande åren. I många år har även SPCI varit den organisation som kanske bidragit mest till branschens marknadsföring internt och till att upprätthålla branschgemenskapen i den svenska skogsindustrin, nu på senare år genom att sammanföra producenter och leverantörer som samarbetspartners i gemensamma evenemang. Vår ambition är att även i fortsättningen skapa kunskapsfyllda och inspirerande mötesplatser tillsammans med industrins representanter.