Föreläsning Jämställt Skogsbruk med Spillkråkan

Intresseföreningen för kvinnliga skogsägare, Spillkråkan, bjuder in till föreläsning med folkbildaren Gudrun Schyman och Jesper Fundberg, professor i etnologi, som förklarar varför skogssektorn är mansdominerad och ger oss verktyg hur vi kan hantera situationen idag. SPCIs medlemmar är välkomna att delta.

Jämställt skogsbruk med Spillkråkan

 

En kväll om jämställdhet och hur vi kan skapa ett jämställt skogsbruk.

Tid och plats

Tisdagen den 29 januari. Kl 18.00 – ca 20.30 i ABF-huset, Sveavägen 41. Föreläsningen kommer även webbsändas.

Det blir föreläsning, fika och gemensamma samtal, Välkommen!

Obs! Sista anmälningsdag är idag 23 januari.

 

Program och anmälan

 

För mer information kontakta:

Anna Schyman 070–4456918 eller schyman.anna@gmail.com

 

Spillkråkan är en intresseförening för kvinnliga skogsägare med mål

● att stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen

● att öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk

● att bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

 

Spillkråkan verkar nationellt och i lokala stammar runtom i Sverige.125 000 kvinnor äger skog i vårt land. Det gör kvinnliga skogsföretagare till den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige. Läs mer på www.spillkrakan.se.

Gästbok