SPCIs Mentorprogram 2019

SPCI tar emot ansökningar till 2019 års Mentorprogram under december månad. Välkommen med din ansökan!

Ett år av utveckling!

 

SPCIs Mentorprogram löper under 12 månader. Mötet mellan adept och mentor är grundbulten i programmet och sker återkommande, ungefär månadsvis. Programmet ska också skapa kontakter mellan övriga deltagare genom ett antal gemensamma sammankomster under året.

Välkommen att skicka din ansökan under december månad!

 

Ladda ner information (pdf)

 

Kontakt:

Marina Asp

08-783 84 86

marina.asp@spci.se

 

Om SPCIs Mentorprogram:

 

SPCI vill, genom ett organiserat program för mentorskap, bidra till att i förstahand stärka de yngre medlemmarnas – adepternas – yrkeskompetens och utveckling. Samtidigt vill man bidra till ökad förståelse för nya och samtida idéer och strömningar hos hos mentorerna.

SPCIs Mentorprogram ska vara ett komplement till branschföretagens egna program för karriärutveckling och resultera i att adepten får ökad kompetens för sitt arbete och lättare kan utvecklas vidare i karriären.

Alla medlemmar i SPCI kan söka till Mentorprogrammet, som adept eller som mentor. För att få delta krävs bra meriter, en klok motivering och godkännande av närmaste chef. SPCIs styrelse utser mentorer och adepter för ett år i taget.

Matchningen mellan adepter och mentorer baseras i första hand på de deltagande adepternas personliga mål och motiveringar och mentorernas kompetens och erfarenheter. I andra hand efter geografisk närhet. Adept och mentor ska dock inte arbeta på samma företag.

SPCIs Mentorprogram begränsas till 12 månader för att kostnader och tidsåtgång inte ska vara alltför betungande. Mötena mellan mentor och adept är den viktigaste delen av programmet och sker ungefär månadsvis, men det ges också tillfälle till kontakter med övriga deltagare vid flera olika sammankomster under året. Programmet ska i huvudsak vara regionalt förankrat och kopplat till de lokala nätverken för SPCIs medlemmar.

Mentorprogrammet ska utvecklas och anpassas till sin omvärld. Ett viktigt moment för att säkerställa detta är den utvärdering som görs varje år. Första året deltog sjutton adepter och fortsättningsvis tar vi emot upp till femton deltagare.

Gemensamma aktiviteter under året

 

December:

Ansökningar och besked till deltagarna

Februari:

Introduktionsmöte, alla adepter och mentorer

Augusti:

Avstämningsmöte på Tumba Bruk

November:

Samling i samband med Höstmötet

Januari:

Samling i samband med Ekmandagarna

Februari:

Avtackningsmöte, Hallwylska Palatset

 

 

Gästbok