Textil & Mode 28 April 2016

Skogsindustrin arrangerar för första gången en konferens om skogsfiberbaserad textil med föredrag som belyser kedjan skog, textil och kund.

Växande världsmarknad och ny teknik öppnar upp för cellulosabaserad teknik inom textilområdet. Framtidens material måste harmonisera med målen om hållbarhet och cirkulär bioekonomi. Närodlad textil av en förnyelsebar och återvinningsbar skogsråvara är snart mode. Syftet med konferensen är att belysa de möjligheter och utmaningar som vi står inför i kedjan skog – textil – kund.

Vi vänder oss till alla intresserade av framtidens närodlade textil.

Konferensen hålls den 28 april på Stockholm Waterfront Conference Congress Centre.

Den arrangeras i samband med SPCI Convention 2016.

 

Torsdagen den 28 april

Registrering öppnar 08.00

Konferensen startar 09.00

Konferensen avslutas ca 12.30

Program
Deltagarlista

 

Lokal: Stockholm Waterfront Congress Center, Sal C1

Kostnad: Deltagande endast i denna konferensdel är utan kostnad.

 

Registrera dig här

 

Varmt välkomna!

 

För mer information:

marina.asp@spci.se

Gästbok