SPCI arrangerade World Biorefinery första gången på World Bioenergy 2012

Här hittar du presentationerna från konferensen

Massa- och pappersindustrin har mycket goda möjligheter till utveckling. Industrin har under de senaste åren investerat i produktutveckling och några av branschens företag har utvecklat sina bruk för att göra mer av veden, med anledning av branschens pressade marknadssituation.

Under SPCI:s konferens World Biorefinery 29-30 maj presenterade företagsledare och forskare de allra senaste resultaten från företagens utveckling av biprodukter från massaprocessen. Bland talarna kan nämnas Sveaskogs vd, Per-Olof Wedin, Domsjös fd vd, Ola Hildingsson, Wallenbergpristagaren Bjarne Holmbom, m fl.
- Det är första gången SPCI arrangerar en konferens under temat bioraffinaderi med fokus på vilka produkter som kan utvinnas ur ett sulfit- eller sulfatbruk. Vi ger dem som missade tillfället i år ytterligare en chans till fördjupning i ämnet på World Biorefinery 2014, som arrangeras på World Bioenergy i Jönköping, säger Marina Asp, vd, SPCI.

Presentationer från konferensen finns att ladda ner nedan:

New and old bio products by Mikael Hannus, Stora Enso

A kraft mill biorefinery - products and separation processes by Birgit Backlund, Innventia

A view from UPM-Kymmene by Kosti Mokkila, UPM-Kymmene

Domsjö from a historical perspective by Björn Edström, Domsjö

The future perspective by Bjarne Holmbom, Åbo Akademi

Bio-refinery separations for value added products by Christian Hulteberg, Lund University

Bioraffinaderiprocesser i skogsindustrin av Lars Stigsson, KIRAM

Biorefineries — evaluation and prioritization off different concepts by Fredrik Öhman, ÅF Division Industry

A center for developing next generation by Hans Theliander, Chalmers University of Technology

The Unique BioRefinery by Ola Hildingsson

Creating value from waste streams: The ChemseQ concept applied in a mechanical pulping process by Magnus Norgren, Mid Sweden University and ChemseQ International

The Possibilities for the Forest Industry. – A Forest Owner's Perspective by Per-Olof Wedin, Sveaskog

Gästbok