SPCIs Höstmöte arrangeras den 23-24 november i Västerås.

SPCIs Höstmöte arrangeras den 23–24 november 2011 i Västerås. Studiebesöket kommer att vara på ABB.

Klicka på länken för anmälan:

SPCIs Höstmöte 2011

För studiebesöket på ABB ska ni välja ett av tre spår. Detta görs på anmälningsblanketten.

Klicka på länken för Program:

Program SPCIs Höstmöte 2011.pdf

SPCIs Mentorprogram 2011 träffas den 22 november kl 19.00 på Stadshotellet. Anmälan görs direkt till Marina Asp, SPCI.

Kallelse till Årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 23 november i Västerås. Bilagor till Årsmötet finns att ladda ner i SPCIs community i gruppen SPCI medlemmar. Instruktion finns i kallelsen.

SPCI Årsmote 2011.pdf

Klicka på länken för Program:

Gästbok