Internationell cellulosakonferens i Örnsköldsvik

9 okt 2012

 

Den 13-14 november arrangerar Karlstad och Umeå universitet ”The Fifth Workshop on Cellulose, Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives”. Den internationella konferensen som samlar forskare från industri och universitet och är förlagd till Örnsköldsvik. Förutom tjugo föredrag inom områdena cellulosa, regenererad cellulosa och cellulosaderivat arrangeras även studiebesök på MoRe Research och Domsjö Fabriker.

 – Som inbjuden key note speaker har vi lyckats engagera PhD Patrick Navard från Center for Materials Forming i Sophia Antipolis i Frankrike. Titeln på hans föredrag är ”Processing Cellulose at Elevated Pressures”, vilket kommer att bli en intressant inledning på de två konferensdagarna, berättar Ulf Germgård, professor vid Karlstad universitet och en av arrangörerna.

 – Den internationella programkommittén har satt samman ett intressant program med föredrag inom områdena; upplösning av cellulosa eller dissolvingmassa, karakterisering av cellulosa- och fiber, cellulosakarbamatprocesser,aktivering av cellulosa och nya cellulosaråvaror, regenerering av cellulosa samt olika aspekter på cellulosa.

 Mer information finns på http://www.cellworkshop.se/

 För mer information, kontakta gärna

Ulf Germgård, Professor, Karlstad universitet. Tel. 054 7001780, mobil 070 321 95 84, e-post ulf.germgard@kau.se

Ulf Edlund, Professor, Umeå universitet. Tel. 090 786 95 33, e-post     ulf.edlund@adm.umu.se.

 

 

Fler annonser i denna kategori