Tasowheel levererade modernisering av inloppslådans spädvattenreglering till UPM i Jakobstad

20 sep 2012

Tasowheel Systems Oy har levererat en modernisering av reglersystemet för torkmaskin KK2 vid UPM:s massafabrik i Jakobstad. Leveransen omfattade ställdon med stegmotor, ventiler och en server inklusive kablage för torkmaskinens inloppslåda. Moderniseringen genomfördes i maj och redan nu visar erfarenheterna att systemet fungerar felfritt.

 Moderniseringen av styr- och reglersystemet för torkmaskinens spädvattenventiler vid UPM:s massafabrik i Jakobstad blev aktuell när man inte längre fick reservdelar till de gamla ventilerna och ställdonen. ”Vi gjorde en anbudsförfrågan och fastnade för Tasowheels lösning. Våra kriterier var funktionalitet, driftsäkerhet och tillförlitlighet samt en helhet tillverkad med kvalitet. Avgörande var också tillgången till reservdelar. I det här fallet litade vi på finskt tekniskt kunnande”, säger projektledaren Jorma Sara på UPM:s massafabrik i Jakobstad.

 Inga plastdelar i spädvattenventilerna 

UPM ställde också krav på att spädvattenventilerna inte får innehålla plastdelar. ”Detta var ett ovillkorligt krav. Ventilerna får inte ha plastdelar som gör att plast hamnar i massan. Stål är naturligtvist mer hållbart än plast och ökar ventilernas livslängd”, konstaterar automationsingenjör Risto Hautanen. För torkmaskinen KK2 i Jakobstad levererades 35 linjära LDA 1520 ställdon och LDV 20 ventiler.

Erfarenheterna visar att servern har ett tydligt och användarvänligt pekskärmsgränssnitt. Maskinskötare Jorma Jaatinen säger att den förra lösningen också hade pekskärm, men att Tasowheels server har en större, tydligare och på alla sätt användarvänligare skärm. Vid inkopplingen av ställdonen utnyttjades det befintliga styrgränssnittet, vilket har visat sig vara en lyckad lösning. Serverns kommunikation med Metsos DNA har också gått utan problem.  

Vid UPM:s massafabrik i Jakobstad har torkmaskinens massaprodukt en ytvikt på 1 200 g/m2 och klass 2 sigma är på 3–4 g/m2. Enligt torkmaskinens driftschef John-Erik Vestvik är Tasowheels tekniska lösningar moderna. ”Manuell reglering hör absolut till en förgången tid, dit finns ingen återvändo”, säger han. ”Vi förutsätter att profilen håller sig rak och att ytvikten uppfyller våra krav över hela bredden.  Så verkar det vara nu.”

Jämn ytvikt på massan har logistisk betydelse. ”När massabalarna är jämnhöga kan de staplas stadigt, vilket är viktigt vid lastning och mellanlagring”, säger Jorma Sara. 

 Smidig installation och driftsättning 

Tasowheels installation och driftsättning av systemet ägde rum i maj 2012. Enligt Vestvik är dessa arbetsfaser alltid kritiska i ett projekt eftersom den överenskomna avställningstiden inte får överskridas. ”Vi har bara tre avställningar per år och då måste allt gå som planerat. Med Tasowheel var det inga problem utan installationen höll tidsplanen, driftsättningen gick som planerat och nu fungerar allting felfritt”, sammanfattar Vestvik sina erfarenheter från samarbetet med Tasowheel.

Vid leveransen erbjöd Tasowheel en option på modernisering av den andra torkmaskinens (KK1) spädvattenreglering, där antalet ställdon är 65. ”Inget investeringsbeslut har fattats, men det blir aktuellt inom den närmaste tiden”, säger Jorma Sara.

Fler annonser i denna kategori