Kemira lanserar KemFlite™ för eliminering av utfällningar på pappersmaskiner

7 aug 2012

Kemira introducerar KemFlite™, ett helt nytt koncept för att minska de problem som utfällningar av hydrofoba partiklar förorsakar på pappers- och kartongmaskiner. Dessa partiklar som ofta härrör från vedharts, lim eller bindemedel i bestruket utskott har tidigare varit svåra att upptäcka och hantera. Under vissa förhållanden agglomereras partiklarna till större aggregat som så småningom fälls ut på ytor i pappersmaskinens våtända, viror, filtar och torkcylindrar.

KemFlite är utvecklat för att hantera de hydrofoba ämnena och framför allt deras storlek innan de bildar fällningar. Konceptet kombinerar Kemiras djupgående processkunnande inom papperstillverkning med en bred produktportfölj för avsättningskontroll och kraftfulla nya analysmetoder och övervakningsverktyg.

Bland dessa verktyg finns Kemira Flyto™, en unik laboratorieanalys för mätning av partikelstorlek, kvantitet och hydrofobicitet i prover uttagna på viktiga positioner i processen samt Kemira AutoFlite™, ett nytt online-verktyg som kontinuerligt tillhandahåller motsvarande information.

Efter noggrann undersökning av Kemiras applikationsexperter, kan de hydrofoba ämnena i processvattnet hanteras med ett skräddarsytt program för avsättningskontroll och utfällningar elimineras. KemFlite-konceptet har testats vid många pappersbruk där det har gett förbättrad körbarhet och färre defekter såsom hål och fläckar i den slutliga produkten.

“KemFlite är ett koncept som kombinerar en rad olika Kemira-produkter med vårt processkunnande till ett kraftfullt paket som direkt angriper de problem som kunderna har med utfällningar på pappersmaskinen”, förklarar Chris Lewis, Regional Applications Manager, Paper.

För papperstillverkarna leder detta till enklare drift, färre driftstopp, ökad kostnadseffektivitet, minskad kemikalieförbrukning samt förbättrad slutkvalitet på papper och kartong. 

Läs mer om hur KemFlite kan hjälpa dig att lösa avsättningsproblem orsakade av vedharts, lim och bindemedelpartiklar på www.kemira.com/kemflite

http://www.ins-news.com/sv_SE/100/872/2075/


För mer information kontaktar du:

Europa, Mellanöstern och Afrika: Henri Villanen, Senior Specialist, Applications, EMEA, Paper, Tel. +358 50 387 4203

Nordamerika: Chris Lewis, Regional Applications Manager, Paper, Tel. +1 36 0901 7428

Asien: Harri Eronen, Director, Applications, APAC, Paper, Tel. +86 18 616 534 998

Kemira är ett globalt vattenkemiföretag som omsätter mer än 2 miljarder euro och fokuserar på att hjälpa kunder i vattenförbrukande industrier. Företaget erbjuder metoder för hantering av vattenkvalitet och -kvantitet samt förbättra kundernas effektivitet när det gäller förbrukning av energi, vatten och råmaterial. Kemiras vision är att vara ett ledande vattenkemiföretag. 

www.kemira.com

http://www.waterfootprintkemira.com/

Fler annonser i denna kategori