Stora Enso Skutskär väljer P&L för att utveckla Personalledare

16 maj 2011

Stora Enso Skutskär väljer P&L för att utveckla Personalledare

Ledarna har idag krav på sig att driva utvecklingen av medarbetarnas kompetens i den riktning som verksamheten kräver. Detta innebär en del nya arbetssätt och P&L Nordic AB genomför utbildning för ledare som arbetar aktivt med utveckling av sina medarbetare.

I takt med att personalens kompetens blir allt viktigare i företagen, samtidigt som organisationerna blir mindre och mindre, ökar kraven på en systematisk kompetensutveckling. Företagen har helt enkelt inte tid att utbilda fel personer i fel saker! Det finns 2 viktiga saker som industrin idag fokuserar på när det gäller kompetensutveckling:

  • Att ge Rätt Utbildning till Rätt Person.
  • Att med effektiva pedagogiska metoder införskaffa den kunskap som behövs.

Utbildningens syfte

Att förse ledarna med verktyg och metoder för att effektivt utveckla medarbetarna utifrån mål och strategier. Utbildningen kommer att fokusera på Competence Tool som verktyg.

Ge ledarna möjlighet att förstå kopplingarna mellan olika ledarskapsteorier och vardagens arbete som ledare. Ledarna ska ges möjlighet att använda teorierna i specifika arbetsuppgifter.

Utbildningens mål

Kursdeltagarna ska få grundläggande teorier, men dessa är starkt kopplade till verkligheten och ska ge kunskap, metoder och verktyg för ett effektivare ledararbete med fokus på att utveckla sina medarbetare. Utbildningen ska ge snabba resultat i vardagen.

---------------------
Kontaktperson:
Peter Bengtsson
P&L Nordic AB, Box 252, 281 23 Hässleholm
peter.bengtsson@pol.se
Telefon: 0451-74 44 02

Fler annonser i denna kategori