Professor till forskningsgruppen Pro2BE (Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi) - KaU

27 sep 2019

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Ansök om tjänsten

 

 

Professor till forskningsgruppen Pro2BE

 

Är du en inspirerande och drivande forskare, som vill leda och utveckla en växande forskningsgruppering och arbeta med samverkan på både regional, nationell och internationell nivå? Då har vi jobbet för dig!

Bakgrund

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper består av fyra ämnen: kemi, kemiteknik, miljö- och energisystem samt byggteknik. Vid institutionen finns forskningsgruppen Pro2BE (Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi), med erfarna forskare som har fokus på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Pro2BE befinner sig i en utvecklingsfas och behöver rekrytera en professor vars främsta uppdrag är att vara forskningsledare och på ett framgångsrikt och engagerat sätt utvecklar Pro2BE mot vetenskaplig excellens. Pro2BE har starka nätverk, både regionalt och nationellt, och forskarna är aktiva i både nationella och internationella samarbetsprojekt. En roll för Pro2BE är att säkerställa kompetensförsörjning för regionens skogsindustriella aktörer. Pro2BE arbetar med externa partners för att utveckla regionens testbäddar.

Forskningen inom Pro2BE har fokus på:

 • cellulosafiberbaserade funktionella ytor och  material, produkter och processer,
 • avvattning och torkning av papper och andra biobaserade material,
 • nyttiggörande av sidoströmmar från skogsindustriella processer,
 • komprimering och extrudering av biobaserade material.

Läs gärna mer om Pro2BE på www.kau.se/pro2be

Vi söker en professor, för att inspirera och leda forskning i samarbete med akademiska och industriella partners, för att forma forskningsgruppen Pro2BE´s framtid!

Arbetsuppgifter

Det viktigaste uppdraget inom anställningen idag är att agera forskningsledare för Pro2BE.

I uppdraget som forskningsledare för Pro2BE kommer de huvudsakliga arbetsuppgifterna vara att:

 • framarbeta strategier och handlingsplaner for forskning inom och utveckling av Pro2BE
 • arbeta aktivt med ansökningsarbete samt regionalt, nationellt och internationellt nätverkande som gynnar utvecklingen inom Pro2E
 • utveckla laboratoriefaciliteter och deras användning, internt och tillsammans med externa partners
 • vara Pro2BE´s ansikte utåt och ta emot impulser från omgivande samhälle och partners
 • utveckla Pro2BE´s arbetsprocesser
 • verka för ett kreativt och konstruktivt samarbetsklimat

I anställningen ingår även arbetsuppgifter som undervisning, handledning, eget forskningsarbete samt arbete med utveckling av grundutbildning och forskarutbildning.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som disputerat i kemi, kemiteknik, miljö- och energisystem eller annat område relevant för anställningen och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom Pro2BE´s forskningsområde. Detta innebär att den sökande ska ha både bred och djup forskningserfarenhet inom ämnesområdet.

Visad förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning är nödvändig. Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle samt nationella och internationella forskningsmiljöer är ett krav. Goda kunskaper i engelska, i skrift och tal, är ett krav.

Vidare krävs visad förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt dokumenterad god erfarenhet av att handleda forskarstuderande. Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning samt handledarutbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 3 samt Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av professuren bedöms både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Prövningen av den pedagogiska skickligheten skall ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd beaktas. Erfarenhet av forskning inom Pro2BE´s verksamhetsområde ges företräde vid bedömningen.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • erfarenhet av ledarskap för forskningsarbete och god ledarskapsförmåga, exempelvis förmågan att engagera och inspirera, god kommunikations- och samarbetsförmåga, initiativtagande och drivande
 • visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • förmåga att skapa relationer och samarbeta med externa partners, både vetenskapliga och samhälleliga samarbeten

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • erfarenhet från arbete inom forskning i internationell miljö
 • erfarenhet av arbete med tvärvetenskaplig forskning

Vi fäster stor vikt vid ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter och att alla anställda bidrar till en god arbetsmiljö.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Mer information såsom villkor, vad ansökan ska bestå av och kontaktpersoner finner du på Karlstads Universitets hemsida.


Ansök om tjänsten

 

 

 

 

 

Fler annonser i denna kategori
7 aug 2012