Iggesund väljer Kompetenssäkring från P&L

6 apr 2011

Iggesund väljer Kompetenssäkring från P&L

P&L har utsetts till att ta hand om kompetenssäkringen på Cellulosa-avdelningen på Iggesunds bruk. P&L:s koncept Competence Tool och Authoring Tool ger en kraftfull och systematisk hjälp för att säkra varje medarbetares kompetens.

Authoring Tool är ett enkelt verktyg som används för att ta fram kunskapstester och lärande materiel. Dessa körs sedan i en standard web-läsare och resultaten följs sedan upp i Competence Tool. På detta sätt fås ett komplett arbetssätt som fokuserar på rätt kompetens hos varje medarbetare. I Competence Tool kan sedan analyser göras för att säkerställa att varje medarbetare och arbetsgrupp har optimal kompetens.

Iggesund har beslutat att kompetenssäkring av varje medarbetare har hög prioritet.
Det är dels avgörande för produktiviteten men också en trygghet för medarbetarna. Att personalen har rätt kompetens och att ledningen har en bra överblick över vilken kompetens som finns hos personalen är en viktig konkurrensfaktor.

P&L:s uppgifter är:

  • Att utbilda Super-users i frågeteknik och pedagogik.
  • Att leverera Competence Tool och Authoring Tool.

Iggesund gör på egen hand:

  • Utvecklar anpassat kurs- och testmateriel.
  • Utvärderar av varje individs kompetensbehov.
  • Tar fram individuella utvecklingsplaner.

 

Kontaktperson:

Peter Bengtsson
P&L Nordic AB, Box 252, 281 23 Hässleholm
peter.bengtsson@pol.se
Telefon: 0451-74 44 02

Fler annonser i denna kategori