Södra Cell utbildar operatörer med hjälp av P&L

6 apr 2011

Södra Cell utbildar operatörer med hjälp av P&L

P&L har utsetts till att genomföra utbildning i Styr- och Reglerteknik.

Lärmål för Styr- och Regler

  • Erhålla styr- och reglerförståelse som stärker den enskilde i sitt dagliga arbete.
  • Erhålla ökad insikt i styr- och reglerutrustningens beståndsdelar.
  • Förstå grundläggande metodik inom felsökningsteknik.
  • Erhålla kännedom om olika typer av mätgivare och ställdon.
  • Erhålla ökad förståelse för regulatorns funktion.
  • Erhålla ökad förståelse för reglering av processer med olika beteenden.

Insatsen ligger i linje med de flesta fabrikers intentioner, att en viktig grundkompetens för operatörer är den inom Reglerteknik. Kunskap inom detta område ger dels ett bättre handlag med processdatorer och system, dels ger det en helhetssyn på fabriken.


Kontaktperson:
Peter Bengtsson
P&L Nordic AB, Box 252, 281 23 Hässleholm
peter.bengtsson@pol.se
Telefon: 0451-74 44 02

 

Nytt i OperatörsKörkort

Mer information om OperatörsKörkort finns på www.pol.se

Fler annonser i denna kategori