FPIRC Focus-kurs nr 33: Förpackningsmaterial

10 mar 2016

KURS nr 33 Focus:

Förpackningsmaterial

 

Kursledare: Prof. Magnus Lestelius

11–12 maj, KAU, Karlstad

Huvudtemat för kursen är förpackningsmaterial från ett funktionsperspektiv, med focus på livsmedelsförpackningar. Produktsäkerhet, tillverkningsprocesser, förpackningsutformning, förpackningen som stöd till varumärket, hållbarhet och nya förpackningsmaterial finns också med. En tonvikt kommer att läggas på polymerer och fiberbaserade förpackningar. Under kursen förättas även besök hos en livsmedelsförpackare och en materialåtervinningsanläggning.

Lärandemålen för kursen lyder (i urval)

  • Redovisa kunskap on i vilka sammanhang förpackningar används och vilka funktioner de har, med tonvikt på livsmedelsförpackningar.
  • Redovisa kunskap om material och hur materialegenskaper är av vikt för förpackningens funktion, i synnerhet under dess tjänsteliv.
  • Kunna självständigt identifiera kritiska och avgörande materialprestanda, produktionsförhållanden och livscykelapsekter för förpackningar, samt kunna ge lösningförslag, i synnerhet för livsmedelsförpackningar.

Innehåll

  • en värdekedjeöversikt, inklusive drivkrafter och trender inom livmedelsförpackningssektorn
  • livsmedelssäkerhet för förpackningar
  • konverteringsprocesser och förpackningsanvändning ur ett materialperspektiv
  • förpackningsformgivning och kopplingar till varumärken
  • hållbarhet i förpackningsvärdekedjan
  • nya material och förnyelsebara material

Kursens föreläsare kommer från näringsliv, institut och universitet, såsom; INNVENTIA, KTH, Örebro universitet, NOFIMA/NMBU, KOSTYM deisgnbyrå and Karlstad Universitet. Lokaliteten för kursen är Karlstads universitet (med flera tillgängliga hotell i centrala Karlstad, med nära tillgång till kollektiva andra transportmedel). För studiebesöken arrangeras gemensam busstransport.

 

 

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

 

 

Fler annonser i denna kategori