FPIRC nr 25 Orientation: Crash Course in Pulp and Paper Technology

20 jan 2016

KURS nr 25 – Orientation

Crash Course in Pulp and Paper Technology

 

Kursledare: Prof Sören Östlund

25–26 april 2016, KTH Stockholm

Inom pappersindustrin verkar idag många personer som saknar, men har behov av, specialistkunskap, inom massa- och papperstekniken. Den här kursen är för er.

Det kan vara t.ex. experter inom generiska ingenjörsämnen, som strömningsmekanik, hållfasthetslära, reglerteknik och organisk kemi, eller experter inom ekonomi, marknadsföring och juridik.

Inte sällan saknar dessa en helhetssyn på för avgörande frågeställningar inom industri och forskning och avsikten med denna kurs är att bibringa kursdeltagarna denna på ett lättsmält sätt utan att för den skull utelämna det djup som krävs för att förstå branschens praktiska problem.

Föreläsarna i kursen är alla experter inom sina respektive områden och lång erfarenhet av att arbeta tillsammans, vilket borgar för att kursens olika delar knyts samman på ett pedagogiskt attraktivt sätt.

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 


 


Fler annonser i denna kategori