Forskningsdirektör - Skogsindustrierna

24 sep 2015

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i ca 60 koncerner/företag samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustriernas uppdrag är stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. Till uppdraget hör att skapa insikt om bioekonomi och värdet av biobaserad produkter samt bidraga till högt förtroende för skogsnäringen som en ansvarsfull part i en hållbar utveckling. I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik samt med marknadsfrågor för trämekaniska produkter.


Forskningsdirektör för Skogsindustrierna

 

Vill du vara med och påverka utformningen av det svenska systemet för forskning, utveckling och innovation, FoI, och vara med och driva svenska positioner i de europeiska programmen?

Som Forskningsdirektör för Skogsindustrierna arbetar du långsiktigt med att skogsindustrin skall vara en kompetent och självklar diskussions- och samverkanspartner vid utformningen av relevanta delar av det svenska offentliga systemet för forskning, utveckling och innovation, FoI. Du företräder Skogsindustriernas medlemsföretag och arbetar med de forskningspolitiska policyfrågorna på nationell nivå och är också aktiv på europeisk nivå (för närvarande Horizon 2020)

Du kommer att arbeta aktivt med att få universitet, högskolor och institut att samverka med näringslivet för att leverera forsknings i världsklass. FoI-verksamheten skall även bidra till att fylla industrins rekryteringsbehov av välutbildad arbetskraft.

Du arbetar tillsammans med högt specialiserade och kompetenta kollegor. Arbetet sker i nära samverkan med medlemsföretagen, universitet, högskolor, institut, andra branschorganisationer, departement och EU.

 

Huvudsakligt ansvar/du kommer att arbeta med;

  • driva Skogsindustriernas frågor vid utformningen av det svenska systemen för forskning, utveckling och innovation. Samtalspartner är regering, riksdag, myndigheter och politiska partier.
  • synliggöra vikten av forskning, utveckling och innovation.
  • skapa samverkan mellan näringsliv och universitet, högskolor och institut för att skapa forskning i världsklass. Du kommer att verka i sammanhang där FoI-frågorna är aktuella och verka för att Skogsindustriernas övergripande mål nås.
  • driva Skogsindustriernas frågor internationellt, främst i EU.


För att lyckas med uppdraget behöver du ha kunskap om skogsnäringens värdekedjor och deras utvecklingspotential. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med forskningsfinansiering och/eller forskningsadministration. Du förstår drivkrafterna i akademi, institut, näringsliv och samhälle och du är van att arbeta mot departement och myndigheter. Har du också arbetat med forsknings- och innovationsfrågor inom EU där du har ett europeiskt nätverk är det en fördel.

Som person har du ett stort eget driv där du är strukturerad/organiserad med en förmåga att planera och prioritera. Höga krav ställs på social kompetens. Du har ett analytiskt angreppssätt med förmåga att anta ett helhetsperspektiv samtidigt som du förstår de enskilda företagens drivkrafter. En viktig framgångsfaktor är en naturlig förmåga att skapa förtroende.

Utbildningsbakgrund. Du har en examen från universitet/högskola och flerårig arbetslivserfarenhet

Välkommen med din ansökan om du vill vara med och påverka utformningen av systemet för forskning, utveckling och innovation som en del i att driva utvecklingen mot en hållbar bioekonomi tillsammans med kunniga kollegor och branschkollegor i en mycket spännande bransch.

I denna rekrytering arbetar Skogsindustrierna tillsammans med Novare Propell. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Ansöker gör du på www.propell.se. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tomas Larsson på 0735-23 30 06.

 

 

 

 

Fler annonser i denna kategori
7 aug 2012