FPIRC FOCUS-kurs: Paper Mechanics 19-21, 26-27 okt

1 sep 2015

 

KURS nr 10 - Focus

Paper Mechanics

 

Kursledare: Prof. Sören Östlund

19-21 samt 26-27 oktober 2015, KTH

Pappersmekanik spelar en fundamental roll för förståelsen av såväl fibernätverkets mekaniska egenskaper som sambanden mellan arkets egenskaper och konverterings- och slutanvändaregenskaper. Papper kan i många tillämpningar med fördel behandlas som en tvådimensionell struktur, men dagens krav på effektivare processer och framsteg inom mätteknik och matematisk modellering har gjort det möjligt, att på ett helt annat sätt än tidigare beakta inverkan av egenskaperna också i arkets tjockleksriktning.

I kursen behandlas såväl grundläggande hållfasthetslära för papperstillämpningar som mer tillämpade frågeställningar om pappers hållfasthets- och deformationsegenskaper.

Kursinnehållet inkluderar:

- Hållfasthetslära för papperstillämpningar

- Nätverksmodellering

- Mekaniska egenskaper i arkets tjockleksriktning

- Delaminering

- Pappers kompressionsegenskaper

- Tredimensionell modellering av papper och kartong

- Finita element-metoden

- Brottmekanik för papper

- Krypning och mekanosorptiv krypning

- Statistiska aspekter på pappers hållfasthet

- Banmekanik

- Träfiberbaserade kompositer

 

Illustrativa exempel på hur hållfasthetslära kan användas för att lösa ett praktiskt viktigt problem inom papperstekniken är Mikael Nygårds föreläsning om vikning av flerskiktsark, t.ex. vid konvertering av förpackningar och Artem Kulachenkos föreläsning om fuktinducerad deformation i arkets tjockleksriktning, t.ex. vid tryckning i ”heat-set web offset”. Kulachenko, som är lektor vid KTH, är en av fyra föreläsare i kursen som tilldelats den prestigefyllda van den Akker-medaljen för årets bästa vetenskapliga artikel inom pappersfysikområdet.

Andra tentativa kursföreläsare är bland andra Sören Östlund, Tetsu Uesaka och Kaarlo Niskanen.

 

För registrering och mer information, gå till:

http://www.fpirc.kth.se/CourseCurriculumThisYear.aspx

 

 

 

 


Fler annonser i denna kategori