FPIRC Kurs nr 19 – FOCUS: Paper Coating Rheology

22 jun 2015

17–18 augusti 2015, KaU. Kursledare: Prof. Lars Järnström.

Reologi behandlar flytegenskaper hos material och är av stor betydelse för samtliga applicerings- och doseringstekniker vid modern bestrykning av papper, men även vid efterbearbetningen av bestrukna produkter. Kursen ger en fördjupad kunskap om reologins inverkan på körbarhet och produktegenskaper. Deltagarna får grundläggande kunskap för att på egen hand kunna förstå och fördjupa sig i mer avancerade samband som existerar vid industriella processer. De vanligaste begreppen och analysteknikerna gås igenom. Föreläsarna är ledande inom området och har en bred erfarenhet från industri och universitet.

Kursansvarig och tillika en av föreläsarna är Prof. Lars Järnström som kommer att ge en introduktion till reologi och dess betydelse för pappersbestrykning och också en översikt om testmetoder. En av föreläsarna är Prof. Norbert Willenbacher som kommer att föreläsa om förtjockningsmedel, reologi i polymerlösningar och töjviskositet. Han är professor vid Karlsruhe Institute of Technology (KIT) sedan 2004. Prof. Martti Toivakka från Åbo Universitet är också en av de inbjudna föreläsarna.

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

http://www.fpirc.kth.se/CourseCurriculumThisYear

 

 


Fler annonser i denna kategori