FPIRC FOCUS-kurs: Mechanical Pulping - Bleaching Technology

15 jan 2015

MIUN, 13-17 april 2015

FOCUS-kurs: Mechanical Pulping – Bleaching Technology


Kursen ger fördjupade kunskaper om blekning av mekaniska och kemimekaniska massor. Med modern produktionsteknologi kan högutbytesmassor framställas med egenskaper, som gör dem mycket lämpliga som huvudbeståndsdel i flertalet papperskvalitéer. Syftet med blekning är att förbättra massans ljushet/vithet och renhet. I motsats till blekning av kemiska massor, vill man här behålla ligninet för att maximera utbytet; målet är att modifiera ligninets kromofora grupper till färglösa enheter.

Kursens mål är att deltagaren skall förvärva fördjupade kunskaper i bl.a. vedens ultrastruktur och kemiska beståndsdelar och speciellt kromofora grupper, de viktigaste kemiska mekanismerna för ligninbevarande blekning samt processlösningar baserade på de senaste forskningsrönen. Kursen kommer även att avhandla optiska egenskaper generellt samt finmaterialets betydelse för den mekaniska massans optiska egenskaper, ackumulering av löst och kolloidal substans i processvatten samt dess effekter på pappersmaskinen och miljön samt orsaker till varför mekaniska och kemimekaniska massor förlorar ljushet med tiden. En viktig länk mellan teori och praktik ges utifrån fabriks- och laboratorieförsök, där processbetingelsernas inverkan vid väteperoxidblekning avhandlas. Ett kortare avsnitt kring enhetsoperationer för blekning av returfibrer ingår i kursen. Representanter från två stora maskinleverantörer kommer att beskriva deras respektive utrustningar och processlösningar.

Föreläsningarna hålls av svenska och internationella experter inom området och kursen riktar sig till doktorander samt personer verksamma inom industrin, som vill lära sig mer om blekning. Kursen kommer att hållas på Stora Enso Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.

Kursansvariga är Professor Per Engstrand, Adjungerad professor Magnus Paulsson samt Dr Jan-Erik Berg.

 

 

Övriga kurser 2015:

Week

Level

Course Name

Technology area

Co-ordinator

11

ORIENT

Economics in Pulp and Papermaking

Business development

KTH/SLU

 

 

 

 

16

FOCUS

Mechanical Pulping – Bleaching Technology

Mechanical pulping

MIUN

34

FOCUS

Paper Coating Rheology

Coating and printing

KaU

43+44

FOCUS

Paper Mechanics

Engineering mechanics

KTH

47

FOCUS

Regenerated Cellulose and Cellulose Derivatives

Polymers and chemicals

KaU

49

FOCUS

Mechanical Pulping - Control Strategies

Mechanical pulping

MIUN

 

 

 

 

39

RESEARCH

Numerical Methods for Materials Research

Engineering mechanics

MIUN

41

RESEARCH

Paper Chemistry - Research Front

Papermaking

KTH

 

 

 

 

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:


www.fpirc.kth.se

 

 

 


Fler annonser i denna kategori