FPIRC FOCUS-kurs: Unit Processes in Mechanical Pulping

3 okt 2014

MIUN, 1-5 dec 2014

Kursen beskriver enhetsprocesserna inom området mekanisk och kemimekanisk massatillverkning. Deltagarna får grundläggande kunskaper om vedfibers materialegenskaper och hur dessa, tillsammans med process- och utvecklingsdesign, går att koppla till processystemens energiförbrukningar och slutprodukternas egenskaper. Även ”state of the art” i flisförbehandlingsprocesser, raffinörer, fraktioneringssystem och blekningsprocesser behandlas. I kursen ingår studiebesök vid SCA:s fabriker Ortviken (TMP-processen) och Östrand (CTMP-processen).

Kursens mål är att kursdeltagarna skall förvärva en bred kunskap och kompetens inom:

 • vedfibrers morfologiska uppbyggnad
 • vedpolymerers viskoelastiska, plastiska och brottmekaniska egenskaper
 • ved- och fibermekanik vid framställning av mekanisk massa
 • flisraffinering i teori och praktik
 • TMP och CTMP system
 • silning/fraktionering i teori och praktik
 • peroxid- och ditionitblekningens kemiska principer
 • mekanismer som styr eftergulning
 • sulfonering i CTMP processer
 • karakterisering av ljushet och ljusspridning
 • blekerisystem
 • finmaterialets och fiberytans betydelse för styrka och ljusspridning i arkstrukturer
 • styrstrategier vid tillverkning av TMP och CTMP
 • utmaningar i forskningsfronten

De olika kursavsnitten presenteras av internationellt välrenommerade forskare från både akademi och näringsliv. En av föreläsarna och tillika kursledare är professor Per Engstrand vid FSCN, Mittuniversitetet. Han driver bl.a. en forskningsprofil inom området energieffektivisering i mekmassaprocesser och en nyligen startad företagsforskarskola inom Mittuniversitetets forskningsområde ”Skogen som resurs”. Verksamheterna finansieras av KK-Stiftelsen tillsammans med skogsindustrin.

Kursansvarig: Prof. Per Engstrand

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 


Fler annonser i denna kategori