FPIRC RESEARCH-kurs: Paper-Water Interactions

2 okt 2014

KTH, 17–20 november 2014

Cellulosafibrers och fibrillers termodynamiskt gynnsamma växelverkan med fukt är kanske det största hindret för användning av cellulosakomponenter i mer avancerade applikationer, eftersom fukten allvarligt försämrar kompositernas egenskaper. Samtidigt är fibrernas och fibrillernas växelverkan med vatten och fukt en förutsättning för att de ska kunna användas i till exempel avancerade hygienprodukter. Det är därför helt avgörande att kunna förstå och beskriva vilka parametrar som styr växelverkan mellan cellulosa (och andra kolhydrater) och vatten/fukt samt att effektivt kunna styra denna växelverkan för att använda vår skogsråvara i mera förädlade produkter.

Kursprogrammet kommer därför grundläggande att behandla växelverkan mellan fukt/vatten och fibrer/fibernätverk och vattnets inverkan på materialets svällning, konsolidering, torkning och slutliga egenskaper. Kursen ger också en grundläggande introduktion till vätning och absorption i porösa fibernätverk, som är typiska för hygienprodukter.

Inledningsvis beskrivs hur vatten adsorberas på fibrer och hur fibersvällning kan betraktas ur en mera fundamental synvinkel. Efter detta behandlas hur vatten kapillärt absorberas/forceras in i papper/porösa fibernätverk och vilken inverkan detta har på fibernätverken. Vidare avhandlas hur vatten/fukt påverkar hygroexpansion hos papper och hur fukten inducerar mekanosorptiva processer i fiber/materialstrukturen och vilken inverkan detta har på materialets mekaniska egenskaper. Avslutningsvis behandlas hur olika produktegenskaper får styra val av fibrer, fiberbehandling och materialkonstruktion.

Vi har också förmånen att ha föreläsare ifrån industrin som beskriver hur vatten–fiber-växelverkan påverkar egenskaperna hos vätskekartong och hygienprodukter och hur detta styr val av komponenter i kommersiella produkter.

Kursansvariga:

Prof. Lars Wågberg och Dr Per Larsson, KTH

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

 

 


Fler annonser i denna kategori