FPIRC Course no 14, FOCUS-kurs: Paper Surfaces – Characterisation and Properties

9 jun 2014

KTH, 15-18 september 2014

Pappersytan bär trycket och vi måste förstå pappersytan för att kunna optimera tryckets kvalitet.

Ett stort antal krav ställs på pappersytan för att den ska kunna leverera en tryckt produkt som betraktaren är nöjd med. Goda mekaniska egenskaper krävs för att papperet problemfritt ska passera tryckpress och konvertering. De optiska egenskaperna måste vara anpassade efter produktens kravprofil. Hög vithet, hög opacitet och rätt glans är vanliga krav. Ytstrukturen är mycket central. Färgen samspelar med ett ytskikt som endast är 2–3 μm djupt. Här ingår både ytans topografi och ytskiktets porstruktur. De styr färgens samspel med pappersytan och tryckets kvalitet. Lokala variationer i ytstrukturen är förödande för tryckkvaliten då det skapar såväl flammigt tryck som variationer i tryckglans.

Under fyra dagar går vi igenom dessa egenskaper, redogör för hur de karakteriseras samt hur de påverkar tryckfärgens torkning och tryckets kvalitet. Kursen begränsas till pigmentbestrukna ytor. Ytans betydelse för tryckresultatet belyses generellt och utifrån viktiga trycktekniker som offset, flexografi och digital tryckning.

Föreläsningarna hålls av svenska och internationella experter inom området. Språket är i huvudsak engelska men om samtliga kursdeltagare behärskar svenska kommer de svenska föreläsarna att föreläsa på svenska. Kursen riktar sig till doktorander och personer verksamma med kvalitetsfrågor och/eller utveckling av papper och tryck inom pappersindustri och grafisk industri.

Kursansvariga:

Doc. Göran Ström, Innventia, och Doc. Peter Rättö, Innventia.

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 Fler annonser i denna kategori