FPIRC Course no 33, FOCUS-kurs: Package Materials

15 apr 2014

KaU, 19–22 maj 2014

Huvudtemat för kursen är förpackningsmaterial från ett funktionsperspektiv, med focus på livsmedelsförpackningar. Produktsäkerhet, tillverkningsprocesser, förpackningsutformning, förpackningen som stöd till varumärket, hållbarhet och nya förpackningsmaterial finns också med. En tonvikt kommer att läggas på polymerer och fiberbaserade förpackningar. Under kursen förättas även besök hos en livsmedelsförpackare (Konsum) och en materialåtervinningsanläggning (STENA).

Lärandemålen för kursen (i urval):

  • Redovisa kunskap om i vilka sammanhang förpackningar används och vilka funktioner de har, med tonvikt på livsmedelsförpackningar.
  • Redovisa kunskap om material och hur materialegenskaper är av vikt för förpackningens funktion, i synnerhet under dess tjänsteliv.
  • Kunna självständigt identifiera kritiska och avgörande materialprestanda, produktionsförhållanden och livscykelapsekter för förpackningar, samt kunna ge lösningförslag, i synnerhet för livsmedelsförpackningar.

Innehåll:

  • en värdekedjeöversikt, inklusive drivkrafter och trender inom livmedelsförpackningssektorn
  • livsmedelssäkerhet för förpackningar
  • konverteringsprocesser, med materialperspektiv
  • förpackningsformgivning och kopplingar till varumärken
  • hållbarhet i förpackningsvärdekedjan
  • nya material och förnyelsebara material

Kursens föreläsare kommer både från näringsliv, institut och universitet, såsom; INNVENTIA, KTH, NOFIMA/NMBU, BillerudKorsnäs, The Packaging Arena och Karlstad Universitet. Lokaliteten för kursen är Karlstads universitet. För studiebesöken arrangeras gemensam busstransport.

Kursansvarig: Prof. Magnus Lestelius, magnus.lestelius@kau.se

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

 


  


Fler annonser i denna kategori