FPIRC: Crash Course in Pulp and Paper Technology, 11-12 mars 2014 KTH

10 feb 2014

Inom pappersindustrin verkar idag många personer som saknar specialistkunskap, inom massa- och papperstekniken. Det kan vara t.ex. experter inom generiska ingenjörsämnen, som strömningsmekanik, hållfasthetslära, reglerteknik och organisk kemi, eller experter inom ekonomi, marknadsföring och juridik. Inte sällan saknar dessa en helhetssyn på för avgörande frågeställningar inom industri och forskning och avsikten med denna kurs är att bibringa kursdeltagarna denna på ett lättsmält sätt, utan att för den skull utelämna det djup som krävs för att förstå branschens praktiska problem.

Föreläsarna i kursen är alla experter inom sina respektive områden med lång erfarenhet av att arbeta tillsammans, vilket borgar för att kursens olika delar knyts samman på ett pedagogiskt attraktivt sätt.

 

FPIRC, with passion for knowledge

 

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

Fler annonser i denna kategori