FPIRC Course no 1: Mechanical Pulping - Bleaching Technology

15 okt 2013

Med modern produktionsteknologi kan mekaniska massor framställas med optiska egenskaper, som gör dem lämpliga som huvudbeståndsdel i flertalet papperskvalitéer. Syftet med blekning av mekaniska massor är att förbättra massans ljushet och renhet. I motsats till blekning av kemiska massor vill man bevara ligninet; målet är att modifiera ligninets kromofora grupper till färglösa enheter.

En av föreläsarna och kursledarna är docent Magnus Paulsson, som är forskningsledare på AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals och adjungerad professor vid Mittuniversitetet. Hans forskningsarbete har varit inriktat mot att klargöra de kemiska orsakerna till varför mekaniska massor förlorar ljushet med tiden. Blekning av mekaniska massor, karakterisering av fiberytor och kemisk modifiering av fibermaterial för förbättrad energieffektivitet är exempel på andra forskningsområden. Verksamheten har resulterat i mer än 50 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, konferenspublikationer m.m.

Kursens mål är att kursdeltagaren ska förvärva fördjupade kunskaper i bl.a. vedens kemiska beståndsdelar och speciellt kromofora grupper, de viktigaste kemiska processerna för ligninbevarande blekning, metallavskiljning med hjälp av separabla komplexbildare m.m. En viktig länk mellan teori och praktik ges utifrån fabriks- och laboratorieförsök, där processbetingelsernas inverkan vid väteperoxidblekning avhandlas. Dessutom kommer representanter från två stora maskinleverantörer att beskriva deras respektive utrustningar och processlösningar.

Fler kurser 2013:

V.45 Nr 20 The Sodium/Sulphur-Balance in a Pulp Mill - KaU

V.47 Nr 19 Paper Coating Rheology - KaU

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

Fler annonser i denna kategori