FPIRC Course no 19: Paper Coating Rheology

15 okt 2013

Reologi behandlar flytegenskaper hos material och är av stor betydelse för samtliga applicerings- och doseringstekniker vid modern bestrykning av papper och efterbearbetningen av bestrukna produkter. Kursen ger en fördjupad kunskap om reologins inverkan på körbarhet och produktegenskaper. Deltagarna får grundläggande kunskap för att på egen hand kunna förstå och fördjupa sig i mer avancerade samband, som existerar vid industriella processer. De vanligaste begreppen och analysteknikerna gås igenom. Föreläsarna är ledande inom området och har en bred erfarenhet från industri och universitet.

Kursansvarig är Prof. Lars Järnström, som kommer att ge en introduktion till reologi och dess betydelse för pappersbestrykning, suspensionsreologi och testmetoder. Prof. Järnström har en doktorsexamen från KTH, var sektionschef vid YKI från 1995 till 1999 och är nu programdirektör för den industriella företagsforskarskolan VIPP vid Karlstads universitet.

En annan av föreläsarna är Prof. Norbert Willenbacher, som kommer att ge insikt om rollen av förtjockare, polymerlösningars reologi samt töjviskositet. Han är professor vid Karlsruhe Institute of Technology. Prof. Willenbacher har doktorsexamen från Max Planck Institute for Polymer Research i Mainz och var under tiden 1990 till 2004 anställd vid BASF SE. Under sin tid vid BASF blev Prof. Willenbacher känd för sin världsledande forskning om reologins betydelse för pappersbestrykning vid höga hastigheter. Bland hans övriga forskningsområden kan nämnas töjviskositet för komplexa fluider, stabilitet hos koncentrerade dispersioner och emulsioner, optisk mikroreologi och adhesion av polymerfilmer.

Fler kurser 2013:

V.45 Nr 20 The Sodium/Sulphur-Balance in a Pulp Mill - KaU

V.49 Nr 1 Mechanical Pulping -Bleaching Technology - MIUN

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

Fler annonser i denna kategori