FPIRC Course no 11: Paper Chemistry – Research Front

6 sep 2013

Kursen avser att ge en bred översikt av forskningsfronten inom papperskemin, med fokus på att modifiera fibrer och fibriller så att de kan användas i förbättrade eller helt nya produkter från vedfibrer. Förutom en grundläggande yt- och kolloidkemisk karakterisering av fibrer och fibriller så kommer kursen att vara fokuserad på de nya möjligheter, som skapats genom att det numera går att tillverka Nano Fibrillerad Cellulosa (NFC) på ett kostnadseffektivt sätt.

Kursen kommer att beskriva olika modifieringstekniker och såväl fysikaliska som kovalenta metoder kommer att beskrivas på ett genomgripande sätt där modifieringarna kopplas till olika materialegenskaper. Kursen kommer att innehållande både grundläggande frågeställningar inom yt- och kolloidkemi och polymerkemi och praktiska tillämpningar av modifierade fibrer och fibriller. Prof. Lars Wågberg är kursledare.

Fler kurser 2013:

V.45 Nr 20 The Sodium/Sulphur-Balance in a Pulp Mill - KaU

V.47 Nr 19 Paper Coating Rheology - KaU

V.49 Nr 1 Mechanical Pulping -Bleaching Technology - MIUN

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 


Fler annonser i denna kategori