FPIRC Course no 20: The Sodium/Sulphur-Balance in a Pulp Mill

6 sep 2013

Denna FPIRC-kurs, som anordnas för femte gången, ledas av Ulf Germgård, professor vid Karlstads universitet och Hans Arne, VD för Aprocon AB. Till sin hjälp har de ett antal föreläsare, som är ledande inom sina delområden och som har mycket stor internationell erfarenhet. Kursen vänder sig därför mot en internationell elevgrupp och kursens så kallade mill cases är i normalfallet internationella.

Germgård och Arne har en stor erfarenhet från arbete inom universitet, institut och industrin och de har därmed en mycket god bas för att kunna ge en intressant kurs kring de olika processtegen i ett kemiskt massabruk som kan påverka natrium/svavelbalansen. De olika föreläsarnas erfarenheter kring kokning, blekning, tvättning, sodapannan, kordioxidberedningen, ligninseparation textilfiber framställning och matematisk modellering medför att vi kan erbjuda en bred och användbar kurs för doktorander och industriingenjörer. Vi kommer denna gång att specialbehandla ligninseparation enligt LignoBoost-metoden, framställning av dissolvingmassa med integrerad textilfiberproduktion samt diskutera användning av polysulfid vid massakoket och undersöka hur de kan påverka natrium svavelbalansen i ett massabruk.

 

Fler kurser 2013:

V.47 Nr 19 Paper Coating Rheology - KaU

V.49 Nr 1 Mechanical Pulping -Bleaching Technology - MIUN

 

FPIRC, with passion for knowledge

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 


Fler annonser i denna kategori