FPIRC Course no 23: MECHANICAL PULPING – CONTROL STRATEGIES

26 feb 2013

 

Kursen ger fördjupade kunskaper om styr- och reglersystem anpassat för de specifika problem som man möter i mekaniska massaprocesser. Den behandlar de senaste kunskaperna rörande mekanisk fiberteknologi, nya mättekniker och modern styr- och reglerteknik. Viktiga kursavsnitt är grundläggande teori för processtyrning, hur generella styrstrategier kan appliceras på ett massabruks delprocesser samt strategier för raffinörstyrning.

De olika kursavsnitten presenteras av internationellt välrenommerade forskare från både akademi och näringsliv. En av föreläsarna är Karin Eriksson som är forskare och projektledare på Chalmers Industriteknik. Karins specialområde är styr- och reglerteknik med fokus på hur man kan gå från teori till praktik. Hennes pedagogiska förmåga gör att kursdeltagarna ges möjlighet att snabbt sätta sig in i hur man formulerar ett problem med t.ex. instabilitet i produktionsprocessen till en uppgift som är lösbar med hjälp av styr- och reglerteknik. Hon har under sin tid vid Chalmers Industriteknik förvärvat erfarenheter från samarbetsprojekt med olika skogsindustriföretag beträffande styrning av mekaniska massaprocesser och då speciellt raffinörer.

Jan Hill, VD för QualTech och tidigare forskningschef vid Norske Skog, gör också ett ovärderligt arbete i kursen. Han förmedlar sina expertkunskaper dels om den historiska utvecklingen av styrstrategier för mekaniska massaprocesser, dels om hur man styr dagens mekaniska massafabriker, samt presenterar idéer för framtiden.

Fler kurser 2013

 

V.34 Sommarkonferensen/Finland

V.39 Nr 9 NY kurs: Package printing and converting - KaU

V.45 Nr 20 The Sodium/Sulphur-Balance in a Pulp Mill - KaU

V.47 Nr 19 Paper Coating Rheology - KaU

V.49 Nr 1 Mechanical Pulping -Bleaching Technology - MIUN

 

 

FPIRC, with passion for knowledge

 

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på:

www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

 

 

Fler annonser i denna kategori