HONEYWELL LANSERAR EXPERION® MOBILE ACCESS FÖR DATAÅTKOMST I FARTEN

4 dec 2012

Ny trådlös mobilitetslösning säkrar data i realtid för produktion av högsta kvalitet

 

HOUSTON, Texas, 30 november 2012 – Idag presenterade Honeywell (NYSE:HON) Experion® Mobile Access, en kraftfull mobilitetsapplikation som ger säker fjärråtkomst till Honeywells Experion Process Knowledge System (PKS) via mobila enheter. Med Experion Mobile Access kan fältoperatörer se och hantera realtidsinformation från Experion PKS medans de går inspektionsrundor på anläggningen.

Driftsteam, inklusive fältoperatörer, är viktiga aktörer i program för operatörsdrivet underhåll som minskar underhållskostnaderna och ökar produktionseffektiviteten. Dessa program kräver att fältoperatörerna aktivt medverkar i grundläggande och förebyggande underhåll med hjälp av realtidsinformation från styrsystemen, såsom processvärden, trender eller larm.

För att möjliggöra för operatörer att snabbt och enkelt få tillgång till data, har Honeywell utvecklat Experion Mobile Access, som fungerar säkert tillsammans med Experion PKS och Honeywells OneWirelessTM Network. Denna applikation ger smidig dataåtkomst i stora anläggningar med komplexa processer som är beroende av många mobila operatörer och underhållspersonal, för korrekt drift och för säker åtkomst till processutrustning.

”Experion Mobile Access hjälper operatörer att upptäcka och förhindra processförhållanden som kan påverka produktionsresultatet negativt” säger Ray Rogowski, Director, Wireless Marketing, Honeywell Process Solutions. Nya studier av operatörsdrivet underhåll har visat att ett medelstort raffinaderi eller kemisk fabrik kan förvänta sig besparingar på upp till 1 miljon dollar per år, en 15-procentig förbättring i genomsnittstid mellan fel i utrustningen och en 10-procentig minskning av underhållskostnader. Vårt nya Experion Mobile Access och vårt existerande Field Advisor kompletterar varandra och hjälper anläggningar att förbättra den dagliga driftsäkerheten samt påskyndar anpassningen av deras underhållsprogram.

 Experion Mobile Access utnyttjar Honeywells robusta Experion Distributed System Architecture (DSA), inklusive Experion Experion eServer-teknologi för säker och effektiv dataåtkomst för operatörer i hela anläggningen. Till skillnad från andra trådlösa enheter för mobilt bruk, är det webbaserade användargränssnittet optimerat för små mobila enheter, t.ex. små handdatorer som vanligtvis används av operatörer under deras inspektionsrundor, men också för annan utrustning, såsom smarta telefoner och surfplattor. Konfigureringen tar bara några minuter, vilket minskar kostnaderna och förbättrar systemintegriteten.

Avancerade trådlösa mobila lösningar maximerar utrustningens produktionstid, reducerar och förhindrar incidenter, anpassar sig till förändringar i informationsbehovet över hela anläggningen och sparar driftsättningskostnader genom att använda anläggningens existerande IT-infrastruktur. Med tillgång till sådan ytterligare information kan operatörerna i högre grad bidra till en tillverkning av högsta kvalitet samt förbättra underhållsåtgärderna.

På samma sätt förbättrar Experion Mobile Access den totala effektiviteten genom att avsevärt minska den tid som fältpersonal måste lägga ner vid användning av operatörsstationer.

Besök www.honeywellprocess.com för mer information om Honeywells trådlösa lösningar för industrin. 

Fler annonser i denna kategori