FPIRC course no 12: Sustainability Challenges for the Nordic Forest Industry

16 nov 2012

 

KTH, 4-8 februari 2013, kurs nr 12

 

Skogsindustrin har viktiga nycklar till framtidens samhälle. Skogen är en förnyelsebar resurs med möjliga nyckelfunktioner för såväl framtida råvaruförsörjning som energiförsörjning. Samtidigt spelar skogen även en nyckelroll för vattenbalans och kolflöden i ekosystem och för biologisk diversitet och en varierad ”genpool”. Allt större betydelse får skogen för social rekreation i en allt mer komplex och tättbefolkad värld. Skogens samlade funktion för ett mer hållbart samhälle blir allt mer diversifierad och allt viktigare. Hur ska vi hantera denna samhällsresurs ”från vagga till grav”?

Kursen vill spegla den allt viktigare roll som skogen och skogsindustrin kan spela för att uppnå visionen om ett mer hållbart samhälle. Den vill hjälpa Dig att sätta ditt eget forskningsprojekt och din egen verksamhet i ett större sammanhang och vill inspirera till nya grepp och projekt på en mer detaljerad nivå.

 Föreläsarna – bl a Staffan Laestadius, Per Lundqvist, Björn Frostell, Nippe Hylander, Hans Norrström, Per Engstrand, Thomas Hahn, Tom Lindström – har alla en mångårig erfarenhet av arbete för hållbar utveckling inom skogsindustrin och vill ge Dig en unik överblick över och inblick i denna framtidsindustri.

 

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på: www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

Fler annonser i denna kategori