FPIRC course no 32: Biopolymers and Green materials

16 nov 2012

 

 KTH, 11-13 februari 2013, kurs nr 32

 

Vår moderna livsstil bygger på – och är helt beroende av – tillgången till en mängd funktionella och billiga polymera material, vilka traditionellt baserats på fossil råvara. Som ett led i strävan efter ett mer hållbart samhälle, ser man nu med stort och förnyat intresse på förnyelsebara råvaror. En rad olika gröna material har utvecklats för att på sikt ersätta – eller åtminstone utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till – oljebaserade plaster. Nya marknader, högre miljökrav och ett ökat pris på råolja bidrar till att det successivt blir alltmer ekonomiskt försvarbart för företag att framställa och använda material från förnyelsebara råvaror. Inte minst utgör skogsråvaran, och alla de biomolekyler som kan utvinnas därifrån, starka kandidater för framtida forskning och industriell utveckling av gröna material.

Denna kurs belyser biopolymerer och gröna material ur ett samtids- och framtidsperspektiv. Vilka biopolymerer utgör potentiellt värdefulla råvaror i dag och i framtiden och hur kan vi förstå och utnyttja deras strukturer av varierande komplexitet för att styra egenskaper och prestanda? Vilka material och produkter framställs från förnyelsebara råvaror – i dag och i framtiden; och är det kostnadseffektiva alternativ? Vi belyser även applikationsområden på stark frammarsch ur såväl ett forsknings- som ett industriellt framställningsperspektiv.

Bland föreläsarna återfinns Ulrica Edlund, Herbert Sixta, Lars Järnström, Mikael Hedenqvist, Lars Berglund, Karin Sjöström, Hans-Henrik Øvrebø och Tom Lindström – som vill ge Dig en unik överblick över denna framtidsindustri.

 

Samtliga kurser – och anmälningsmöjligheter – finns på: www.fpirc.kth.se/courselist

 

 

 

Fler annonser i denna kategori